Cât de mult te preocup? dezvoltarea ta personal? ?i profesional?? Abilita?ile de comunicare, de negociere, calitatea de leader reprezint? condi?ii indispensabile pentru o afacere de succes. Preg?te?te-te s? faci fa?? crizei participând la un eveniment de business de calitate!

Vino la Conferin?a Na?ional? JCI în perioada 29 Octombrie – 1 Noiembrie 2009 la Hotel Capitol din Ia?i! P?n? la aceast? dat?, 80 de persoane s-au înscris din întreaga ?ar?, iar lista este deschis? pân? la 25 Octombrie.

Te a?teapt?  un program complex de preg?tire personal? ?i profesional? care te va ajuta s? devii un antreprenor de succes. Diversificate din punct de vedere tematic ?i organizate simultan, sesiunile de training, sus?inute de speakeri ?i traineri profesioni?ti, na?ionali ?i interna?ionali, permit libertatea alegerii optime.

Te va întâmpina Filipe Carrera, cel mai renumit trainer JCI la nivel mondial, de la care, cu siguran??, vei avea ce înv??a! Vino s?-?i cuno?ti ?i tu  viitorii parteneri de afaceri – antreprenori, ca ?i tine, manageri, consultan?i sau freelanceri!

Pentru c?  ?tim s? îmbin?m utilul cu pl?cutul ?i pentru c? rela?iile de afaceri se consolideaz? mai bine într-un mediu pl?cut ?i relaxant, seara e?ti invitatul nostru la distrac?ie!

?i-am preg?tit seri cu specific autohton ?i ardelenesc, în care po?i degusta vinuri, celebrele poale-n brâu ?i alte specialit??i culinare tradi?ionale. Costumele, muzica ?i suvenirurile vor completa atmosfera de festin. Excursiile gios?ne?ti te vor ghida spre comorile ascunse din împrejurimile Ia?ului. R?mâne doar s? le descoperi!

Pentru înscrieri ?i detalii despre program, urm?re?te http://jciromania2009.org/