JCI invit? mediul ONG ?i mediul de afaceri la Conferin?ele organizate în cadrul Multitwinning Project 2010. Conferin?ele vor fi sus?inute de liderul num?rul 1 al organiza?iei, Pre?edintele JCI Interna?ional, în 10 ?i 11 Septembrie 2010

Junior Chamber International începe în for?? toamna 2010 si pune Iasul pe harta capitalelor culturale europene alaturi de Bruxelles, Stuttgart, Amsterdam si Tarragona! În perioada 10-12 Septembrie va avea loc cel mai mare eveniment cu deschidere interna?ional? (invitati din JCI Amsterdam, Bruxelles, Stuttgart si Tarragona), organizat de antreprenori pentru antreprenori.

Invitatul de onoare care va sus?ine dou? conferin?e al?turi de lideri din organiza?ii, oameni de afaceri ?i autorit??i locale este Pre?edintele JCI INTERNATIONAL, Roland Kwemain.

Acesta va veni pentru prima dat? în România, la Ia?i, pe data de 10 septembrie 2010. Doar în câteva cuvinte, se poate spune despre el c? este un lider recunoscut de 5000 de comunit??i, din peste 100 de ??ri, motto-ul pe care il promoveaza fiind “The impact of one“. Nominalizat de JCI Camerun, Roland a fost ales de-al 64-lea Presedinte Mondial al JCI la Congresul Hammamet, Tunisia in noiembrie 2009. El a absolvit cea de-a 18 editie a Japan Leadership Academy, este membru al JCI Foundation ?i de?in?tor al Diplomei “Corporate Social Responsability and Sustainable Develpment” acordat? de Banca Mondiala.

Conferintele “Beneficiile unei retele internationale” si “Responsabilitatile si beneficiile unui lider – perspectiva internationala” sunt oferite de c?tre membrii JCI Ia?i ca recunoa?tere pentru celelalte organiza?ii non-guvernamentale care aduc plus valoare si pentru mediul de afaceri local. Acestea sunt organizate în paralel cu programul care se va desf??ura in cadrul Multi-Twinning 2010, la care vor participa peste 20 de delega?i interna?ionali din Bruxelles, Stuttgart, Amsterdam si Tarragona.

Ovidiu Sandu, pre?edintele JCI Ia?i 2010 ?i managerul Multi-Twinning 2010 a declarat c? : „În toamna aceasta aducem la Ia?i atmosfera ?i oportunit??ile evenimentelor  interna?ionale JCI, ocazie excelent? de a interactiona cu antreprenori si profesionisti europeni si a construi impreuna planuri de dezvoltare. Este important s? fim activi în organiza?iile ?i în afacerile noastre, dar in acelasi timp a devenit vital, din punct de vedere organizational s? ne l?rgim orizonturile ?i sfera colabor?rilor. Sunt increzator ca cele 2 evenimente initiate de JCI Iasi cu sprijinul JCI International faciliteaza exact acest lucru!”

Asadar va invitam sa participati :

VINERI, 10 Septembrie, 19:00 – 20:30
Conferin?a „JCI: Beneficiile unei re?ele interna?ionale”, loca?ie – Sala Galbena a Prefecturii Ia?i
Audien?a: Autorit??i locale, Oameni de afaceri

SÂMB?T?, 11 Septembrie, 16.30-17.30
Conferin?a „Responsabilit??ile ?i beneficiile unui lider- perspectiv? interna?ional?”, loca?ie Sala Conferin?e (508), Corpul R al Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza”, strada L?pu?neanu.

Audien?a: Studen?i, Masteranzi, Lideri ai organiza?iilor locale

Aparitii Media : Tele’M