Cariera ta de trainer poate începe in JCI!
JCI Training este un proiect JCI, prin care se urmare?te formarea unei echipe de traineri la nivel local.
Odata forma?i, ace?ti traineri sunt evalua?i ?i certifica?i cu diplome recunoscute în întreaga comunitate JCI International.
În urma cre?rii acestei re?ele de traineri, vor fi sus?inute traininguri la nivel local ?i na?ional, prin care membri JCI s? poat? dobândi know-how necesar unui comportament responsabil în mediul de afaceri din care fac parte.   

Înscrie-te ?i tu la universitatea de traineri!
Dac? e?ti dezinvolt, extrovertit ?i nu î?i este fric? s? vorbe?ti în public, ai deja jum?tate din calit??ile necesare unui trainer. JCI Training poate fi primul pas în cariera ta! Formeaz?-te ca trainer!
Dac? nu corespunzi înc? profilului descris mai sus, JCI Training î?i ofer? ?ansa s? ?i-l însu?e?ti, împreun? cu alte abilit??i extrem de utile în mediul de afaceri al secolului XXI. Pentru c? toate se înva??!

Traineri certifica?i – formare de calitate
Pentru a atesta calitatea trainerilor JCI Training, în urma form?rii lor (Train of Trainers), ace?tia vor fi evalua?i ?i certifica?i. În urma sus?inerii a minim 25 de ore de training pe diverse teme, ace?tia vor primi diplome recunoscute de JCI Training Interna?ional.

Dezvoltare personal? ?i profesional?
Datorit? acestui program, membrii JCI au posibilitatea s? dobândeasc? sau s?-?i perfec?ioneze în mod sistemetic ?i organizat abilit??i din diverse domenii de interes. Cursurile urm?resc atât deprinderea de soft skills (Leadership, Teamwork, Public Speaking, Communication and cooperation basics, Practice Makes Perfect, etc), cât ?i specializarea în management ?i marketing.

Întreaga activitate JCI Training se desf??oar? în conformitate cu Misiunea ?i Viziunea JCI Interna?ional.

Pentru mai multe informatii despre oportunit??ile JCI Training contacta?i pe:
Severin Sânzianu
Director JCI Training România în 2009
0735.519.633
severin.sanzianu@premian.ro